Tiếng việt | English
TRANG CHỦ | SƠ ĐỒ WEBSITE | LIÊN HỆ
 
Get the Flash Player to see this rotator.
ECOTEC VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
PART MODELING - THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D
TRANG CHỦ » TUYỂN SINH 2015-2016 » PART MODELING - THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PRO/E CREO5.0

                                   PART MODELING - THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3D

   THIẾT KẾ MÔ HÌNH CĂN BẢN

PHẦN 1

Bài 1: Giới thiệu về Pro/E Creo 5.0

Bài 2: Thực hành lệnh Extrude

Bài 3: Lệnh Revolve và Sweep

Bài 4: Lệnh Blend

Bài 5: Tạo các phần tử xây dựng

Bài 6: Thực hành thiết kế chi tiết và lắp ráp sản phẩm

Bài 7: Tạo bản vẽ kỹ thuật trong Pro/E Creo 5.0

PHẦN 2

Bài 1: Lệnh Warp

Bài 2: Lệnh Helical Sweep và Swept Blend

Bài 3: Lệnh Boundary Blend

Bài 4: Lệnh Variable Section Sweep

Bài 5: Tạo các Model Datum

Bài 6: Thực hành thiết kế sản phẩm

Bài 7: Thiết kế mô hình theo tham số


THIẾT KẾ MÔ HÌNH NÂNG CAO

PHẦN 1

Bài 1: Khảo sát và sửa chữa thiết kế

Bài 2: Tạo các mô hình mặt

Bài 3: Tạo các đối tượng nâng cao

Bài 4: Tạo các phần tử Anatomic

Bài 5: Tạo các đối tượng của người sử dụng UDF

Bài 6: Tạo các bo tròn nâng cao

Bài 7: Thiết kế bảng họ gia đình và theo chương trình

PHẦN 2

Bài 1: Hiển thị hình dáng mầu sắc và tạo ảnh mô hình

Bài 2: Tạo các phần tử trang trí Comestic

Bài 3: Cải thiện giao diện làm việc của Creo

Bài 4: Thiết kế mô hình với mặt Style

Bài 5: Thiết kế mặt Style với dữ liệu nhập Trace Sketch

Bài 6: Thực hành thiết kế sản phẩm nâng cao

Bài 7: Thiết kế cơ cấu

Bài 8: Thiết kế truyền động cơ khí nâng cao

Bài 9: Thực hành thiết kế sản phẩm cao cấp

CÔNG NGHỆ
 
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ LIÊN KẾT
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  |  DỰ ÁN  |  TIN TỨC - SỰ KIỆN  |  ĐƠN VỊ LIÊN KẾT  |  TUYỂN SINH 2015-2016  |  SƠ ĐỒ WEBSITE  |  LIÊN HỆ 1 781247